VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Nudimo vam možnost sanacije obstoječih streh in jeklenih konstrukcij.

Po ogledu objekta oz. konstrukcije ter zbiranju podatkov o stanju in potrebnih vzdrževalnih delih pripravimo izmere in popis del ter izvedemo sanacijsko-vzdrževalna dela.