SERIJA 67IW-ID – serija vrat in oken s termično prekinitvijo

Velika izbira profilov omogoča izdelavo različnih konstrukcijskih tipologij primernih za vse vrste in estetske stile stanovanjskih, industrijskih in komercialnih zgradb. Zadovolji tudi različne stile moderne arhitekture. Serija ima odlične karakteristike in je kljub majhnim dimenzijam in oblikam primerna za prenovo in zamenjavo starega lesenega in PVC stavbnega pohištva.

Omogoča izvedbo enokrilnih in dvokrilnih vrat z odpiranjem v zunanjost ali notranjost ter nihajnih vrat. Serija je primerna tudi za vrata na evakuacijskih poteh. Široka paleta razpoložljivih profilov omogoča izvedbo različnih konstrukcijskih tipologij, s fiksnimi ali odpirajočimi nadsvetlobniki ter obsvetlobniki. Kljub majhnim dimenzijam profilov serija zagotavlja odlične karakteristike.

Sistem omogoča različne rešitve:

  • komplanarno,
  • krila z enakimi profili na vseh štirih robovih zaradi estetskih potreb,
  • avtomatski in znižani pragovi.

Toplotna prehodnost okvirja po EN ISO 10077-2:

Uf=2,7 – 3,0  W/m2K

Ud= 1,2 W/m2K

67iw_skica