SERIJA 77ID – serija vrat s termično prekinitvijo

Serija, ki je namenjena zadovoljitvi vedno zahtevnejšega trga na področju karakteristik, ohranja osnovne značilnosti uspešne serije ID. Primerna je tako za področje stanovanjskih gradenj kakor tudi za poslovne objekte. Zadovolji potrebe zahtevnih strank na področju dizajna, detajlov in zmogljivosti. Sistem omogoča različne rešitve:

  • komplanarno,
  • krila z enakimi profili na vseh štirih robovih zaradi estetskih in konstrukcijskih potreb,
  • znižani pragovi.

Debelina polnila od 22 do 60 mm.

Toplotna prehodnost okvirja po EN ISO 10077-2:

Uf=1,3 – 1,8  W/m2K

Ud= 1,0 W/m2K

77id_skica.png